Sau đây mình sẽ chỉ ra các dòng ex trên vũ khí + sét đồ và công dụng của chúng để cho các bạn có sự lựa chọn hoàn hảo nhất khi trang bị vũ khí và sét đồ trong khi mới tham gia vào lục địa MUGATE.VN

Vũ khí:


1: Tăng tỉ lệ ST hoàn hảo 10%: ( 10% cơ hội tăng sức sát thương cao nhất ở độ hoàn hảo, sẽ hiển thị = màu xanh lá cây. Nếu sử dụng nhiều món 10% thì dame sẽ rate sẽ có tỷ lệ ( 10 dame sẽ có 1 dame hoàn hảo ) xuất hiện nhiều hơn và dame của nó lớn hơn dame bình thường rất nhiều. thích hợp khi đi train )


2: Gia tăng sức tấn công / cấp độ lv/20 ( gia tăng sức tấn công khi đạt cấp độ lv/20 - rất có lợi khi kết hợp với dòng gia tăng sức st 2% để Pk )


3: Gia tăng sức sát thương/ sát thương phép thuật 2% ( được cộng thẳng vào st / stpt 2% -> dame nào cũng tăng thêm 2% ở mọi cấp độ lv - rất có lợi khi Pk )


4: Gia tăng tốc độ tấn công +7 ( tốc độ tấn công sẽ được gia tăng thêm +7 điểm )


5: Phục hồi HP khi giết quai vật Hp/8 ( như tên)


6: Phục hồi Mana khi giết quái vật Mana/8 ( như tên)


Quần áo

1: Gia tăng hp tối đa 4% (tăng thêm theo lương máu bạn có.VD 4% của 20k máu=800 máu)

2: Giảm sức sát thương 4%(khá hữu dụng khi bị pk. giảm lượng máu và sd bị mất)

3: Phản hồi 5% lực sát thương (bạn để ý khi quái đánh mình cũng như khi bị pk xuất hiện dame tím.cái này phản lại đánh thẳng vào máu đối phương)

4: Tăng mana tối đa 4%( gia tăng lượng mana thêm 4% )

5: Tăng khả năng tránh đòn +10% ( có tác dụng lớn tránh đòn do quái vật gây ra khi train )

6: Tăng zen 30% (zen rơi nhiều khi bạn đi train)