ITEM SET
DW:

Set Exl các cấp:

-cấp 1: Set Vải Thô, Set Xương
-cấp 2: Set Nhân Sư
-cấp 3: Set Ma Thuật
-cấp 4: Set Triệu Hồn
-cấp 5: Set Ánh Trăng
-cấp 6: Set Ma Vương
-cấp 7: Set Thần Ma

DK:

Set Exl các cấp:

-cấp 1: Set Da, Set Đồng
-cấp 2: Set Thiên Kim, Set Thiết Phiến
-cấp 3: Set Hoả Long
-cấp 4: Set Rồng Đen
-cấp 5:
Set Rồng Xanh
-cấp 6: Thần Long
-cấp 7: Set Quyền Năng

Elf:

Set Exl các cấp:

-cấp 1: Set Trinh Nữ, Set Lụa
-cấp 2: Set Thiên Thanh, Set Ngọc Bích
-cấp 3: Set Kim Ngân
-cấp 4: Set Giai Nhân
-cấp 5:
Set Nữ Thần
-cấp 6: Set Thánh Nữ
-cấp 7: Set Thái BìnhMG:

Set Exl các cấp:
-cấp 1-2: K có nên có thể nhận đồ của DK, DW ( K trao mũ )
-cấp 3: Set Phong Vũ
-cấp 4: Set Lôi Phong
-cấp 5:
Set Hỏa Thần
-cấp 6: Set Cuồng Phong
-cấp 7: Set Hồng Long.DL:

Set Exl các cấp:
-cấp 1-2: Set Thiết Ma
-cấp 3: Set Huyền Thiết
-cấp 4: set Hắc Vương
-cấp 5:
Set Hoàng Kim
-cấp 6: Set Chí Tôn
-cấp 7: Set Thái Dương.

Sum:

Set Exl các cấp:
-cấp1 : k có
-cấp 2 - 3: Set Thuật Sĩ
-cấp 4: Set Hỏa Thiên
-cấp 5: set Ma Pháp
-cấp 6: set Phục Ma
-cấp 7: Set Bão Điện.

RF:

Set Exl các cấp:
-câp1: Set Da
-cấp 2: Set Thiết Phiến, Set Thiên Kim
-cấp 3: Địa Long
-cấp 4-5: Set Bạch Hổ
-cấp 6: Set Quyền Lực
-cấp 7: Set Bạch Long

Vũ Khí

DW:
Vũ khí exL các cấp:-cấp 3: gậy Lôi Phong
-cấp 4: gậy Triệu Hồn
-cấp 5: gậy KunDun
-cấp 6: gậy Thiên Sứ
-cấp 7: gậy Thần Ma
-Vũ Khí rồng: Gậy Hỏa Long


DK:

Vũ khí exL các cấp:


-cấp 3: Rìu Hỏa Long
-cấp 4: Kiếm Hủy Diệt
-cấp 5: Thiên Ma Kiếm
-cấp 6: Cuồng Phong Đao
-cấp 7: Đao Quyền Năng
-Vũ khí rồng: Thiên Tử Kiếm (Kiếm Rồng)

Elf:

Vũ khí exL các cấp:


-cấp 3: Mai Hoa Cung
-cấp 4: Nỏ Thánh Nữ, Cung Thiên Mệnh
-cấp 5: cung Thiên Thần
-cấp 6: Mỹ Nhân Cung
-cấp 7: cung Thái Bình
-Vũ Khí rồng: Nỏ Hỏa Long (Nỏ Rồng)

MG:

Vũ khí exL các cấp:

-cấp 3: Lôi Phong đao
-cấp 4: Ảo Ảnh đao
-cấp 5: Hỏa Tinh Kiếm
-cấp 6: đao Sinh Mệnh
-cấp 7: đao Hồng Long

DL:

Vũ khí exL các cấp:


-cấp 2: quyền trượng Thép
-cấp 3: quyền trượng Bóng Tối
-cấp 4: quyền trượng Kim Cương
-cấp 5: quyền trượng Tối Cao
-cấp 6: quyền trượng Đại Vương
-cấp 7: quyền trượng THái Dương.
-Vũ Khí Rồng: Trượng Thiên Tử
Sum:

Vũ khí exL các cấp:

-cấp 3: gậy Ánh Bạc
-cấp 4: Gậy Triệu Hồi
-cấp 5-6: Khuyển Xích Quỷ
-cấp 7: Khuyển Bão điện
-Vũ Khí Rồng: Gậy Thiên Nữ

RF:

Vũ khí exL các cấp:

cấp 4: ND Địa Long
cấp 5: ND Bach Hổ
cấp 6: ND Quyền Lực
cấp 7: Vuốt Phượng Hoàng