Chủng Tộc
Phần Thưởng Hình Ảnh
Chiến Binh
AnhMinh
Set Hỏa Long Hoàn Hảo 1 Option + Luck
(Tự Chọn Option)
Tiên Nữ
EmXinBuff
Set Kim Ngân Hoàn Hảo 1 Option + Luck
(Tự Chọn Option)
Phù Thủy
Hashirama
Set Ma Thuật Hoàn Hảo 1 Option + Luck
(Tự Chọn Option)
Đấu Sĩ
MGCui
Set Phong Vũ Hoàn Hảo 1 Option + Luck
(Tự Chọn Option)
Chúa Tể
PHIQUYETS2
Set Huyền Thiết Hoàn Hảo 1 Option + Luck
(Tự Chọn Option)
Thuật Sĩ
CucCutVang
Set Hỏa Thiên Hoàn Hảo 1 Option + Luck
(Tự Chọn Option)
Thiết Binh
DTrafaLaw
Set Bạch Hổ Hoàn Hảo 1 Option + Luck
(Tự Chọn Option)

Hướng dẫn đăng ký theo mẫu:
  • Nhân vật : ...
  • Phần thưởng : ...
  • Dòng hoàn hảo muốn chọn : ...

Thời gian trao giải : Trong vòng 24h kể từ khi đăng ký.
Khi nhân vật được trao giải, sẽ có chú thích từ BQT trong bài đăng ký nhận thưởng : "đã trao"