Đua Top All Bá Vương :

Từ 00h ngày 07-09 đến 24h ngày 10-09 23:59'


Đạt TOP 1 đến 5 trong bảng xếp hạng sẽ được quà từ BQT
Nhân vật có ** lần Reset cao nhất
Tính ở Bảng Xếp Hạng - TOP Tất Cả

Top
Phần Thưởng
Lượng
1 1 Sét Đồ Cấp 8 + Luck + 2 Option + 11
2 Lông vũ 7 màu 01
2 1 Sét Đồ Cấp 7 + Luck + 2 Option + 13
1 Lông vũ 7 màu 01
3 1 Sét Đồ Cấp 6 + Luck + 2 Option + 13
1 Lông vũ 7 màu 01
4 - 10 1 Sét Đồ cấp 6 + Luck + 2 Option + 11
1 Lông vũ 7 màu 01

1 TuanBlu 1 40 First Master 10/09 00:10:34
2 NgocThai 1 40 Grand Master 10/09 00:11:00
3 Athuyet7aa 1 40 First Master 10/09 00:11:53
4 PraiLis 1 40 First Master 10/09 00:12:37
5 DongGach 1 40 First Master 10/09 00:13:00
6 dauloz 1 40 First Master 10/09 00:13:41
7 BuffNolife 1 40 Grand Master 10/09 00:13:45
8 XxKuKienxX 1 40 Blade Master 10/09 00:14:15
9 S2BangGia 1 40 Dimension Master 10/09 00:15:09
10 TuanDen 1 40 Lord Emperor 10/09 00:15:44


Đua Top Chủng Tộc :

Từ 13h ngày 07-09 đến 24h ngày 10-09 23:59'
Tính Theo BXH Từng Chủng Tộc
Phần thưởng nhận theo chủng tộc
Đổi giới tính trước 48h cách ngày chốt Top sẽ bị loại ( nếu đổi phải đổi trước 2 ngày chốt TOP)

TOP DK
Phần thưởng
1
XxKuKienxX 1 Vũ Khí 380 + Skill + Luck + 1 Option + 13
2
KillDog 1 Vũ Khí Rồng 2 + Skill + Luck + 1 Option + 13

TOP DW Phần thưởng
1
NgocThai 1 Vũ Khí 380 + Skill + Luck + 1 Option + 13
2
BuffNolife 1 Vũ Khí Rồng 2 + Skill + Luck + 1 Option + 13


TOP EFF
Phần thưởng
1
XuanTocDo 1 Vũ Khí 380 + Skill + Luck + 1 Option + 13
2
GaiNhaLanh 1 Vũ Khí Rồng 2 + Skill + Luck + 1 Option + 13


TOP SUM
Phần thưởng
1
S2BangGia 1 Vũ Khí 380 + Skill + Luck + 1 Option + 13
2
IvyDoan 1 Vũ Khí Rồng 2 + Skill + Luck + 1 Option + 13


TOP MG
Phần thưởng
1
ngocxinh 1 Vũ Khí 380 + Skill + Luck + 1 Option + 13
2
RFSonRF 1 Vũ Khí Rồng 2 + Skill + Luck + 1 Option + 13


TOP DL
Phần thưởng
1
TuanDen 1 Vũ Khí 380 + Skill + Luck + 1 Option + 13
2
Sanji 1 Vũ Khí Rồng 2 + Skill + Luck + 1 Option + 13


TOP RF
Phần thưởng
1
TuanBlu 1 Vũ Khí 380 + Skill + Luck + 1 Option + 13
2
Athuyet7aa 1 Vũ Khí Rồng 2 + Skill + Luck + 1 Option + 13

Hướng dẫn đăng ký theo mẫu:
Nhân vật : ...
Phần thưởng : ...
Dòng hoàn hảo muốn chọn : ...
Thời gian trao giải : Trong vòng 24h kể từ khi đăng ký.
Khi nhân vật được trao giải, sẽ có chú thích từ BQT trong bài đăng ký nhận thưởng : "đã trao"