Top
Phần Thưởng
Lượng
1 500.000 Gcoin+ 01
2 350.000 Gcoin+ 01
3 200.000 Gcoin+ 01
4 - 5 150.000 Gcoin+ 01
Hoặc Đổi qua Gcoin

Top
Phần Thưởng
Lượng
1 200.000 Gcoin 01
2 150.000 Gcoin 01
3 100.000 Gcoin 01
4 - 5 50.000 Gcoin 01


1 MrBobo 0 183 80 First Master 17/12 16:46:01
2 Oppa 0 147 400 Grand Master 16/12 22:46:30 17/12 16:46:25
3 MGKan 0 139 6 Duel Master 17/12 16:42:35
4 NhocNy 0 134 6 Duel Master 17/12 16:24:03
5 VuToVaiL 0 114 400 Grand Master 16/12 16:46:48 17/12 13:35:0Sẽ phát vào lúc 15h chiều mai. Các bạn tạo tài khoản để được phát nhé