Chào mọi người . Hiện tài có 1 thành phần lừa đảo các bạn phải cảnh giác.

Họ xem gọi mạo danh admin vào trung gian đồ tạo ních ảo để lừa đảo mọi người

Đây là 1 số tài khoản ngân hàng của kẻ lừa đảo

Và FB : mạo danh admin
https://www.facebook.com/hanoixua.mu.940


https://www.facebook.com/vinh993

Các bạn chú ý khi giao dịch nhé.

Hay gọi 0986876456 cho Admin nhé