BQT đã kiểm tra những nhân vật này sẽ không được đua TÓP danh vọng

quay96 , quay95 , 0123 , 0126 , 0124 , 0125 , quay94

BQT chỉ tính những người reset chứ không tính tạo nhân vật rồi xóa đi xóa lại

Cảm ơn các bạn đã tham gia .

BQT MU Việt Thông báo