Bảo trì máy chủ từ 7h sáng đến 8h ngày 08/03/2019 ( có thể sớm hơn hay muộn hơn) mình sẽ thông báo xong khi bảo trì

BQT tiến hành update WinDow cho máy chủ sẽ mất 1 chút thời gian

Xin cảm ơn các bạn BQT MU Việt