Chào các bạn BQT quyết đinh gộp máy chủ Phục Hưng Qua MUHANOI.VN

Các bạn sẽ được + max rs cho = bên đó

Sẽ được đổi wing 2.5 = wing 3 dk Luck + 10

Link gộp : http://id.muviet.net.vn/gopsv/