Đua Top Thử nghiệm máy chủ Bá Vương

Từ 13h ngày 02-06 đến ngày 03-06 16:59'

Đạt TOP 1 đến 5 trong bảng xếp hạng sẽ được quà từ BQT
Nhân vật có Reset cao nhất
Tính ở Bảng Xếp Hạng - TOP Tất Cả


Top
Phần Thưởng
Lượng
1 500.000 Gcoin+ 01
2 350.000 Gcoin+ 01
3 200.000 Gcoin+ 01
4 - 5 150.000 Gcoin+ 01
Hoặc Đổi qua Gcoin

Top
Phần Thưởng
Lượng
1 200.000 Gcoin 01
2 150.000 Gcoin 01
3 100.000 Gcoin 01
4 - 5 50.000 Gcoin 01