Cập nhật thêm Event Đại chiến Dung3 Lúc 16h15 20h15

Và BQT tăng đồ 380 vào kundun và msd

Kundun sẽ ra đồ 380 và Nguyên liệu 2.5

Mds sẽ ra vũ khí 380