Top
Phần Thưởng
Lượng
1 500.000 Gcoin+ 01
2 350.000 Gcoin+ 01
3 200.000 Gcoin+ 01
4 - 5 150.000 Gcoin+ 01


Hoặc Đổi qua Gcoin

Top
Phần Thưởng
Lượng
1 200.000 Gcoin 01
2 150.000 Gcoin 01
3 100.000 Gcoin 01
4 - 5 50.000 Gcoin 01

1 BuoiToQua 0 330 400 Hight Elf 27/08 20:40:56 28/08 13:51:24
2 TOPRF 0 233 112 Muse Elf 28/08 02:34:18 28/08 16:32:43
3 Messi 0 210 400 DarkLord 28/08 16:06:51
4 GaiXinh 0 194 6 Hight Elf 28/08 15:49:09
5 XinhDep 0 190 400 Hight Elf 28/08 15:52:37

Giải thưởng sẽ được phát vào 20:00 ngày 29/09