ĐUA TOP 5 NGÀY LORENCIA

Thời gian:
- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 29/08/2019
- Kết thúc lúc :
23:59 Ngày 03/09/2019
Nội Dung:
- 5 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
- Trường hợp các nhân vật có số lần reset bằng nhau và bằng Lerver Sẽ tính thời gian ai reset lần cuối cùng sớm nhất


Phần Thưởng:
TOP
Phần thưởng
1 300.000 Gcoin
2 200.000 Gcoin
3 - 4 - 5 100.000 Gcoin

ĐUA TOP ALL 15 NGÀY OPEN BETA

Thời gian:
- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 29/08/2019
- Kết thúc lúc :
23:59 Ngày 12/09/2019
Nội Dung:
- 5 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
- Trường hợp các nhân vật có số lần reset bằng nhau và bằng Lerver Sẽ tính thời gian ai reset lần cuối cùng sớm nhất


Phần Thưởng:
TOP
Phần thưởng
1 Cánh cấp 2 + Luck + 1 Option
2 Cánh cấp 2 + 1 Option
3 Vũ khí rồng + Luck + 1 Option
4-5 Wing 2 + Luck

******************************

ĐUA TOP 7 Ngày Chủng Tộc

Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 29/08/2019
- Kết thúc lúc :
23:59 Ngày 07/09/2019


Nội Dung:
- Đồ nhận theo chủng tộc , có thể nhận cấp thấp hơn
- 7 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
- Trường hợp các nhân vật có số lần reset bằng nhau và Level bằng Sẽ tính thời gian ai reset lần cuối cùng sớm nhất

  • Đổi giới tính từ ngày 10/06/2019 trở đi bị loại khỏi TOP
Phần Thưởng:


TOP
Phần thưởng
1 1 Sét đồ cấp 3 + Luck + 1 Option
******************************

Phú Hộ OPEN BETA


Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 29/08/2019
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 03/09/2019


Nội dung:

- Trong trường hợp số Gcoin nạp bằng nhau . BQT sẽ tính thời gian ai nạp sớm hơn để làm cơ sở trao giải
- Chỉ tính số Gcoin nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.
- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng .
Số tiền nạp tối thiểu là 1.000.000 mới được nhận TOP
TOP sẽ nhận thưởng theo số gcoin nạp

Phần Thưởng:
Top
1.000.000 < Gcoin < 5.000.000 5.000.000 < Gcoin < 8.000.000 Gcoin > 8.000.000
1 Wing 2 Luck MNL ( Tự Chọn)
Pen 10% ( Tự chọn )
Wing 2 Luck MNL + 13
01 Pen 2 Otion
02 Ring 2Otion
( Tùy Chọn )
01 Pen 3 Otion
02 Ring 3 Otion
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option + 13
2 Wing 2 MNL Wing 2 Luck MNL + 12
01 Pen 2 Otion
01 Pen 3 Otion
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option + 12
3 Wing 2 Luck Wing 2 Luck MNL + 11
01 Ring 2 Otion
01 Ring 3 Otion
1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option + 11
4- 10 Wing 2 Wing 2 Luck MNL + 10 1 Vũ khí 380 + Luck + 1 Option
******************************