HỆ THỐNG SỰ KIỆN

Tên Sự Kiện
Sub-Server Thời Gian Map (Tọa Độ)
Boss Vàng 2-3 0h00 4h00 8h00 12h00 14h00
16h00 20h00 22h00
Lorencia - Noria - Devias - Tarkan - Atlan
Boss Kundun 2-3-4 24h/ Hồi sinh Kalima 6 - 7
Thỏ Ngọc 2 3 9h40 13h40 17h40 21h40 Lost 0
Tọa độ : 206:89
Sky Event 2-3 07h00 13h00 23h00 Devias (223,63)
Boss Medusa 2-3-4 24h/ Hồi Sinh Vucanus
Đại chiến Dungegon 2 11h30 22h30 Dungegon 3
Hỗn Nguyên Lâu 2 3 4 4 tiếng 1 lần
Bắt đầu từ 1h00
Hàng Ngày
Quảng Trường Quỷ 2-3 Khung giờ VIP Master
2h/1 lần
Đánh
500 quái / rơi 1 viên ngọc
Hàng Ngày
Lâu Đài Máu 2-3 2h/1 lần
Khung Giờ VIP Master
02h25 18h25 20h25 22h25
Đánh
500 quái / rơi 1 viên ngọc
Hàng Ngày
Tổ Đội Săn Ngọc Tarkan 20 21:00
Thứ 7 và Chủ Nhật
Map Tarkan 2
Summer Event Tất cả 11h40 15h40 19h40 23h40 Lost 0
Tọa độ : 206:89
Mesuda Event 3-4 09h45 19h45 23h45 Swamp of Peace Event
Hit and Up Event Tất cả 1h30, 5h30, 9h30 , 13h30, 17h30 ,21h30 Hàng Ngày
Đại chiến Loren 1 08h30 23h30 Lorencia Cổng 3h
Binh đoàn phù thủy Tất cả Khi Màn hình thông báo Random Lorencia , davais , noria
Raklion Event 1 9h30 21h30 Hàng Ngày
Happy Hour Event Tất cả 08h - 10h
20h - 22h
Hàng Ngày
X2 Exp Tất cả Cả ngày Thứ 7, Chủ Nhật